Právě se nacházíte: minitendry.cz

Zadávání veřejných zakázek

na základě rámcové smlouvy

Zadavatelé veřejných zakázek mohou využít v případě opakujících se dodávek, služeb nebo stavebních prací s obdobným předmětem plnění institut rámcové smlouvy dle ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V rámci zadávacího řízení vyberou jednoho či více účastníků rámcové smlouvy a na jejím základě pak zadávají jednotlivé veřejné zakázky, tzv. minitendry. V rámcové smlouvě může zadavatel veškeré podmínky plnění vymezit nebo je nechat k vymezení až v rámci jednotlivých zakázek.

Elektronický nástroj pro minitendry

zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy

Elektronický nástroj minitendry.cz je dle zákona o veřejných zakázkách nástroj, který slouží k provádění úkonů v elektronické podobě. Slouží k sestavení výzvy k podání nabídky, jejímu odeslání účastníkům rámcové smlouvy, podání nabídky dodavatelem a provedení otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení u minitendru.

Přihlášený uživatel:

Obecné informace

Vybrané odkazy

Aktuální stav nástroje

Elektronický nástroj: v provozu
SSL certifikát domény: aktivní
DNSsec zabezpečení domény: aktivní
Aktuální verze aplikace: 2.8.18
Kontakt pro odbornou radu
hotline pondělí až pátek od 9:00 hod. do 15:00 hod.
pište na
volejte na

(c) Copyright 2010 - 2017 l minitendry.cz, s.r.o.
Váš elektronický nástroj pro zadávání minitendrů